Výbor Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti

Prezidentka SHS

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC

Klinika kardiológie a angiológie
LF SZU, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava

Telefón/fax: +421 2 5932 0282
Mobil: +421 917 466 992
E-mail: filipova@nusch.sk

Viceprezident SHS

Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.

II. Interná klinika LF UK a UNB
Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava

Telefón: +421 2 5729 0780
E-mail: ludovitgaspar@gmail.com

Vedecká sekretárka SHS

MUDr. Emília Pastrnáková

IV. interná klinika
Univerzitná nemocnica L. Pasteura
Rastislavova 43
041 90 Košice

Mobil: +421 905 291 269
E-mail: emilia.pastrnakova@unlp.sk

Členovia výboru SHS

 • Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc.
 • Doc. MUDr. Štefan Farský, CSc.
 • MUDr. Anna Vachulová, PhD.
 • MUDr. Dana Škultétyová, PhD.
 • Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
 • MUDr. Katarína Beňová, PhD.
 • Doc. MUDr. Jana Sirotiaková, PhD.
 • Doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc.
 • Doc. MUDr. Ján Lietava, CSc.
 • MUDr. Vladimír Spišák
 • MUDr. Emília Pastrnáková

Členovia Dozornej rady SHS

 • MUDr. Peter Letavay, MBA (predseda Dozornej rady SHS)
 • MUDr. Viera Kosmálová, PhD.
 • MUDr. Monika Kulinová
Desing by: Grappa webstudio
Powered by:Drla Internet Marketing and Web Solutions