Cena SHS SLS za najlepšiu publikáciu roku 2020

Výsledky:

1.) Jaroslav Hrenak and Fedor Simko: Renin-Angiotensin System: An important Player in the Pathogenesis of Acute Respiratory Distress Syndrome. Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 8038, doi:10.3390/ijms21218038. 19 pages.
(Práca získala 14 bodov od hodnotiacej komisie)

2.) Katarína Beňová a Zuzana Horvátová: Vplyv antidepresív na kardiovaskulárny systém a bezpečnosť kardiovaskulárnych liečiv pri depresívnych poruchách. Cardiology Lett. 2020, 29 (3): 160-165. doi:10.4149/Cardiol-2020-3-7.
(Práca získala 9 bodov od hodnotiacej komisie)

3.) Fedor Simko, Jaroslav Hrenak, Alberto Dominguez-Rodriguez and Russel J. Reiter: Melatonin as a putative protection against myocardial injury in COVID-19 infection. Expert Review of Clinical Pharmacology, 2020, 13 (9): 921-924. doi:10.1080/17512433.2020.1814141.
(Práca získala 7 bodov od hodnotiacej komisie)

Autorom víťaznej práce blahoželáme.

 

MUDr. Anna Vachulová, PhD.

prezidentka SHS SLS

 

prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc

viceprezident SHS SLS a predseda hodnotiacej komisie

Desing by: Grappa webstudio
Powered by:Drla Internet Marketing and Web Solutions