36. kongres SHS bude dištančnou formou

Vážení členovia SHS, milé kolegyne a kolegovia.

V súvislosti s nepriaznivou epidemiologickou situáciou Vám chceme oznámiť, že 36. kongres SHS bude dištančnou formou v pôvodnom termíne 29.4.-01.05.2021. Program bude skrátený do popoludňajších blokov. Všetci sme sa tešili na osobné stretnutie pri odbornom programe 36.kongresu SHS na Táloch. Aby sme čo najviac priblížili kongres reálnemu stretnutiu, budeme vysielať 36. kongres SHS on- line. Dúfame, že nás budete sledovať v hojnom počte a že sa budete zapájať do diskusie. Registrovať sa budete môcť už v najbližej dobe na www.hypertenzia.org.

Výšku registračného poplatku sme upravili, viac na stránke kongresu.

S priateľským pozdravom,
prezidentka kongresu MUDr. Anna Vachulová, PhD.
vedecký sekretár kongresu MUDr. Peter Letavay, PhD.
vice-prezident kongresu Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
čestná prezidentka kongresu Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC.
a výbor SHS

Desing by: Grappa webstudio
Powered by:Drla Internet Marketing and Web Solutions