Aktuality

SHS sa pripojila k aktivitám World Day of Hypertension

WHD 2019

SHS sa pripojila ku všetkým medzinárodným aktivitám World Day of Hypertension.

Pridané : 2019.04.23 | >>

Charta 70/2023: Výzva pre lepšiu kontrolu TK na Slovensku

Vyplňte si registračný formulár a zapojte sa svojim podpisom do výzvy Charta 70/2023 pre lepšiu kontrolu pacientov s hypertenziou na Slovensku. Každý z váš obdrží personalizovaný certifikát na emailovú adresu uvedenú pri registrácii.

Celé znenie výzvy Charta 70/2023 a registračný formulár nájdete na webovej stránke: https://www.sks.sk/news/charta-702023

Ďakujeme.

Pridané : 2019.04.03 | >>

Odborný program XXXIV. Kongresu SHS 2019 v Jasnej

34. Kongres SHS

4. - 6. apríla 2019 v Hoteli Grand, Jasná

Pozrite si program

pdf, 14 MB

Pridané : 2019.03.07 | >>

Videopozvánka prof. Gašpara na Kongres SHS

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v mene Výboru Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS a PS preventívnej kardiológie SKS si vás všetkých dovoľujem srdečne pozvať na XXXIV. Kongres SHS, ktorý sa bude konať od 4. do 6. apríla 2019 v hoteli Grand, Jasná.

V rámci kongresu sa uskutoční v piatok, 5. apríla, v čase od 15:20 do 16:20 zaujímavé sympózium: „Aktuálna koncepcia manažmentu artériovej hypertenzie. Na čo upriamiť pozornosť v nových odporúčaniach ESH/ESC 2018?“, na ktoré by som Vás osobne, ako aj za moje kolegyne, rád pozval.

Pokiaľ sa tohto sympózia nemôžete zúčastniť, pripravili sme pre vás jeho priamy prenos na e-learningovom portáli: www.meditrend.sk

Prednášať budú: Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC, MUDr. Dana Škultétyová, PhD., FESC., Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.

S pozdravom

Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., viceprezident SHS

Pridané : 2019.03.29 | >>

Najlepšia publikácia roka 2018

Vážení členovia SHS,

vyzývame vás k prihláseniu sa do súťaže o najlepšiu odbornú publikáciu v oblasti artériovej hypertenzie v roku 2018, ktorú vyhlasuje SHS.

Podmienky pre prijatie na hodnotenie

  1. prácu prihlasuje prvý autor,
  2. je členom SHS,
  3. publikácia je zverejnená in extenso v IBSN odbornom časopise v roku 2018 v SR alebo v zahraničí, nehodnotí sa práca len v abstraktovej forme,
  4. téma publikácie jednoznačne súvisí s problematikou artériovej hypertenzie (nielen okrajovo), publikácie v populárno-vzdelávacích časopisov pre laickú verejnosť sa neneakceptujú,
  5. pošle na adresu prezidentky SHS (e-mail: slavomira.filipova@gmail.com) celú publikáciu v PDF formáte (resp. originál alebo kvalitnú kópiu poštou),
  6. posledný termín podania: najneskôr do 31. 3. 2019 (viď zápisnicu z výboru SHS z 19.1. 2019 na web stránke SHS).

Poznámky

  • Kto už poslal prihlášku do súťaže, nemusí tak opakovane urobiť.
  • Výbor SHS, ktorý zasadne 4. 4. 2019, určí hodnotiacu skupinu.
  • Vyhodnotenie bude oznámené do konca júna 2019.
  • Najlepšia publikácia roku 2018 bude odmenená finančnou odmenou.

Za výbor SHS

Doc. Slavomíra Filipová, CSc., FESC.
prezidentka SHS SLS

Pridané : 2019.02.13 | >>

ESH 2019 v Miláne

Pridané : 2018.11.12 | >>

"The 7th CODHy" v Sorrente

Pridané : 2018.12.04 | >>

8. Škola hypertenzie v januári 2019

34. Kongres SHS

Tešíme sa na spoločné stretnutie
vo Vysokých Tatrách

Grand Hotel Bellevue, 18. - 19. január 2019

Pozvánka na podujatie

Program podujatia

Pridané : 2018.11.09 | >>

34. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti v roku 2019

34. Kongres SHS

4. - 6. apríla 2019 v Jasnej

Webová stránka konferencie

Pridané : 2018.04.26 | >>

Ocenenie najlepších originálnych prác 33. Kongresu SHS 2018

Úprimne gratulujeme všetkým aktívnym účastníkom, obzvlášť víťazom. Veríme, že tento spôsob hodnotenia prác na Kongrese SHS prinesie pozitívnu reakciu vo vyššej originálnej abstraktovej aktivite našich členov aj nečlenov SHS.

 

Pozrite si ocenenia

 

Pridané : 2018.04.11 | >>
Desing by: Grappa webstudio
Powered by:Drla Internet Marketing and Web Solutions