Aktuality

Odborný program XXXIV. Kongresu SHS 2019 v Jasnej

34. Kongres SHS

4. - 6. apríla 2019 v Hoteli Grand, Jasná

Pozrite si program

pdf, 14 MB

Pridané : 2019.03.07 | >>

Najlepšia publikácia roka 2018

Vážení členovia SHS,

vyzývame vás k prihláseniu sa do súťaže o najlepšiu odbornú publikáciu v oblasti artériovej hypertenzie v roku 2018, ktorú vyhlasuje SHS.

Podmienky pre prijatie na hodnotenie

  1. prácu prihlasuje prvý autor,
  2. je členom SHS,
  3. publikácia je zverejnená in extenso v IBSN odbornom časopise v roku 2018 v SR alebo v zahraničí, nehodnotí sa práca len v abstraktovej forme,
  4. téma publikácie jednoznačne súvisí s problematikou artériovej hypertenzie (nielen okrajovo), publikácie v populárno-vzdelávacích časopisov pre laickú verejnosť sa neneakceptujú,
  5. pošle na adresu prezidentky SHS (e-mail: slavomira.filipova@gmail.com) celú publikáciu v PDF formáte (resp. originál alebo kvalitnú kópiu poštou),
  6. posledný termín podania: najneskôr do 31. 3. 2019 (viď zápisnicu z výboru SHS z 19.1. 2019 na web stránke SHS).

Poznámky

  • Kto už poslal prihlášku do súťaže, nemusí tak opakovane urobiť.
  • Výbor SHS, ktorý zasadne 4. 4. 2019, určí hodnotiacu skupinu.
  • Vyhodnotenie bude oznámené do konca júna 2019.
  • Najlepšia publikácia roku 2018 bude odmenená finančnou odmenou.

Za výbor SHS

Doc. Slavomíra Filipová, CSc., FESC.
prezidentka SHS SLS

Pridané : 2019.02.13 | >>

ESH 2019 v Miláne

Pridané : 2018.11.12 | >>

"The 7th CODHy" v Sorrente

Pridané : 2018.12.04 | >>

8. Škola hypertenzie v januári 2019

34. Kongres SHS

Tešíme sa na spoločné stretnutie
vo Vysokých Tatrách

Grand Hotel Bellevue, 18. - 19. január 2019

Pozvánka na podujatie

Program podujatia

Pridané : 2018.11.09 | >>

34. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti v roku 2019

34. Kongres SHS

4. - 6. apríla 2019 v Jasnej

Webová stránka konferencie

Pridané : 2018.04.26 | >>

Ocenenie najlepších originálnych prác 33. Kongresu SHS 2018

Úprimne gratulujeme všetkým aktívnym účastníkom, obzvlášť víťazom. Veríme, že tento spôsob hodnotenia prác na Kongrese SHS prinesie pozitívnu reakciu vo vyššej originálnej abstraktovej aktivite našich členov aj nečlenov SHS.

 

Pozrite si ocenenia

 

Pridané : 2018.04.11 | >>

Odborný program Kongresu SHS

Môžete si pozrieť odborný program XXXIII. Kongresu SHS 2018 v Žiline.

Stiahnuť odborný program (PDF, 4.34 MB)

Pridané : 2018.02.28 | >>

XXXIII. Kongres SHS 2018 v Žiline - Prihlášky sú otvorené

SHS18-web

Teraz môžete prihlasovať svoju účasť, odosielať abstrakty originálnych prác aj si rezervovať ubytovanie na XXXIII. kongrese Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti, ktorý sa uskutoční 12. - 14. apríla 2018 v Hoteli Holiday Inn v Žiline.

To všetko na kongresovom webe: akcie.hypertenzia.org/33shs

Pridané : 2017.11.08 | >>

ESH 2018 v Barcelone

ESH 2018 banner

Pridané : 2018.01.18 | >>
Desing by: Grappa webstudio
Powered by:Drla Internet Marketing and Web Solutions